ابزار اولیه بشر

اولین ابزارآلات ساخته شده توسط بشر در طول تاریخ

ابزارآلات، مهمترین و ضروری‌ترین وسایل که قدمتی به درازای تاریخ دارند و عامل موثری در پیشرفت بشر بوده است. تاریخ دقیقی برای پیدایش اولیه ابزار وجود ندارد.

ادامه مطلب